SYMULATOR POJAZDÓW WE36 IMPULS I SA-136

SYMULATOR Z WYMIENNYM PULPITEM

WE36 Impuls to normalnotorowy elektryczny zespół trakcyjny (skład
3-członowy), a SA-136 to normalnotorowy, trójczłonowy, niskopodłogowy
i jednoprzestrzenny spalinowy zespół trakcyjny

Rezerwuj przejazd Kup voucher

Symulator odzwierciedla prawdziwe wnętrze spalinowego zespołu trakcyjnego SA-136 produkcji Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. Holding lub po zmianie pulpitu elektrycznego zespołu trakcyjnego WE36 Impuls produkcji Newag S.A.

Kabina maszynisty jest umieszczona na ruchomej platformie o sześciu stopniach swobody (6DOF), która umożliwia odtworzenie realnie występujących ruchów kabiny maszynisty we wszystkich płaszczyznach.

Odzwierciedlenie warunków pracy maszynisty umożliwia pełne odtworzenie kabiny maszynisty symulowanego pojazdu kolejowego, w symulatorze odwzorowane zostały realne odgłosy pojazdu kolejowego oraz jego otoczenia wraz z ruchem kabiny z maksymalnym podobieństwem do rzeczywistych.

Modułowa konstrukcja umożliwia dalszą rozbudowę symulatora.

Jedno stanowisko instruktora może obsługiwać wiele kabin symulatorów.

Oprogramowanie symulatora umożliwia generowanie różnego rodzaju usterek i awarii, które
mogą wystąpić w elektrycznym lub spalinowym zespole trakcyjnym.

Symulator zawiera: