SYMULATOR POJAZDU ET22 (201EL)

normalnotorowa ciężka towarowa lokomotywa elektryczna

Rezerwuj przejazd Kup voucher

Kabina maszynisty jest umieszczona na ruchomej platformie o sześciu stopniach swobody (6DOF), która umożliwia odtworzenie realnie występujących ruchów kabiny maszynisty we wszystkich płaszczyznach.

Odzwierciedlenie warunków pracy maszynisty umożliwia pełne odtworzenie kabiny maszynisty symulowanego pojazdu kolejowego, w symulatorze odwzorowane zostały realne odgłosy pojazdu kolejowego oraz jego otoczenia wraz z ruchem kabiny z maksymalnym podobieństwem do rzeczywistych.

Oprogramowanie symulatora jest stale aktualizowane, co umożliwia realizowanie szkoleń w oparciu o najnowsze rozwiązania stosowane w transporcie kolejowym, np. ETCS.

Oprogramowanie symulatora umożliwia generowanie różnego rodzaju usterek i awarii, które mogą wystąpić w lokomotywie lub całym pociągu.

Po odbytym szkoleniu, na podstawie wprowadzonych do bazy symulatora danych, symulator generuje raport, zawierający podstawowe dane, w tym osoby szkolonej i instruktora.

Symulator odzwierciedla prawdziwe wnętrze lokomotywy Pafawag 201E seria ET22 (201El).

Symulator zawiera: